Prev Up Next
Go backward to Következtetések, megjegyzések, javaslatok
Go up to Top
Go forward to Függelék A

Források

1. A Sajó kavicsterasz szennyezettségi állapotának felülvizsgálata a Borsodszirák vízmûvek védôidomának területén, Ábrák, I. kötet (1996). Miskolci Egyetem, Bányamérnöki Kar, Környezetgazdálkodási Intézet, Hidrogeológiai-Mérnökgeológiai Tanszék.

2. Cordes C & Kinzelbach W (1992): Continuous Groundwater Velocity Fields and Path Line in Linear, Bilinear and Trilinear Finite Elements. Water Resources Research, Vol.28, No. 11, pp.2903-2911.

3. GRASS (Geographical Resources Analysis Support System). http://www.baylor.edu/~grass

4. Magyar Honvédség Térképészeti Hivatala (1989): a M-34-138-C-a (DNy) és az M-34-126-D-c (ÉK) közé esô terület, összesen hat térképlap.

5. Ortega F (1998). General Mesh Viewer (GMV). Los Alamos National Laboratory, US DOE. http://www-xdiv.lanl.gov/XCM/gmv/GMVHome.html

6. Pugmire C & Mundt S M (1995): GLE User Manual, v3.3h. University of New Zealand, Departement of Scientific and Industrial Research, Information Technology Group, Physical Sciences. http://tbone.biolo.sc.edu/~dean/glelist/index.html

7. Siska Csaba: Kazincbarcika II vízmû vizsgálata és a vízhálózat helyi fejlesztése (egyéb referencia nélküli tanulmány)


1998.11.25 <ferenc@relief.hu>

Prev Up Next